AKTUALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNA

KOMUNIKATY

KONTAKT

ZMIANA SPRZEDAWCY

TARYFA OSD

IRiESD

DO POBRANIA

PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE

WSKAŹNIKI SAIDI,
SAIFI, MAIFI

INFORMACJE
O WYŁĄCZENIACH

PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ
POWYŻEJ 1 kV

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY

REJESTR MAGAZYNÓW

 

 

 

KOMUNIKATY

 

2024-02-09

Raport z konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej WSK "PZL-Świdnik" S.A. (otwórz)

 

2024-01-02

Komunikat „PZL-Świdnik” S.A. dotyczący konsultacji związanych z projektem IRiESD

 

2022-11-08

Dotyczy: wyznaczenia WSK „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym od 01.01.2023 do 31.12.2023

Na podstawie art.40 ust.3 pkt 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz.1378 z późn.zm.), w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz.2000 z późn.zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 24 października 2022 r. nr DZO.WKP.496.4.45.2022.JJ wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.

 

2022-03-11

Zarząd WSK „PZL-Świdnik” S.A. uchwałą Zarządu nr 8/XI/2022 zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
WSK „PZL-Świdnik” S.A. Tekst jednolity IRiESD obowiązuje od dnia 11 marca 2022 r.

Zarząd „PZL-Świdnik” S.A. uchwałą Zarządu nr 8/XI/2022 zatwierdził karty aktualizacji do IRiESD:

       KA/O/1/2021

       KA/K/1/2021

       KA/B/1/2021

obowiązujące od dnia 11 marca 2022 r. (IRiESD)

 

2022-02-21

Raport z konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej WSK "PZL-Świdnik" S.A. (otwórz)

 

2021-12-08

Komunikat „PZL-Świdnik” S.A. dotyczący konsultacji związanych z projektem IRiESD


2021-11-05

Dotyczy: wyznaczenia WSK „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym od 01.01.2022 do 31.12.2022

Na podstawie art.40 ust.3 pkt 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz.610 z późn.zm.), w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 z późn.zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 21 października 2021 r. nr DZO.WKP.496.2.61.2021.MPo wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.

 

2020-11-03

Dotyczy: wyznaczenia WSK „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym od 01.01.2021 do 31.12.2021

Na podstawie art.40 ust.3 pkt 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz.261 z późn.zm.), w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.256 z późn.zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 16 października 2020 r. nr DZO.WKP.496.2.23.2020.MRa1 wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
„PZL-Świdnik” S.A.

 

2019-11-06

Dotyczy: wyznaczenia WSK „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym od 01.01.2020 do 31.12.2020

Na podstawie art.40 ust.3 pkt 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz.2389 z późn.zm.), w związku z w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z późn.zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 16 października 2019 r. nr DZO.WKP.496.2.45.2019.AŁu wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.

 

2019-04-10

Zarząd WSK „PZL-Świdnik” S.A. uchwałą Zarządu nr 20/X/2019 zatwierdził karty aktualizacji do IRiESD:

       KA/K/1/2019

       KA/B/1/2019

obowiązujące od dnia 10 kwietnia 2019 r. (IRiESD)

 

2019-03-04

Raport z konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej WSK "PZL-Świdnik" S.A. (otwórz)

 

2019-02-14

Komunikat „PZL-Świdnik” S.A. dotyczący konsultacji związanych z projektem IRiESD

 

2018-12-14

Dotyczy: zatwierdzonych przez Prezesa URE wymogów ogólnego stosowania dla Kodeksu sieci NC RfG

Na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RFG), po rozpatrzeniu wniosku WSK „PZL-Świdnik” S.A.
z dnia 7 maja 2018 r. o zatwierdzenie wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WOSE.7128.96.2.2018.MDę z dnia 5 listopada 2018 zatwierdził wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów
w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

 

       Decyzja Prezesa URE (otwórz)

       Zatwierdzone wymogi ogólnego stosowania (otwórz)

 

2018-11-20

Dotyczy: wyznaczenia WSK „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym od 01.01.2019 do 31.12.2019

Na podstawie art.40 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz.1269 z późn.zm.), w związku z art.30 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755 z późn.zm.) oraz w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257 z późn.zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 26 października 2018 r. nr DZO.WKP.492.30.40.2018.JO wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.

 

2017-10-23

Dotyczy: wyznaczenia WSK „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym od 01.01.2018 do 31.12.2018

Na podstawie art.40 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r. poz.1148, z późn.zm.), w związku z art.30 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz.220 z późn.zm.) oraz w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz.1257), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 12 października 2017 r. nr DZO.WKP.492.40.148.2017.SLe wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.

 

2017-05-31

Raport z konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej WSK "PZL-Świdnik" S.A. (otwórz)

 

2017-06-01

Usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (program IP-DSR)

 

2017-05-16

Komunikat „PZL-Świdnik” S.A. dotyczący konsultacji związanych z projektem IRiESD

 

2016-10-23

Dotyczy: wyznaczenia WSK „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym od 01.01.2017 do 31.12.2017

Na podstawie art.40 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz.478, z późn.zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 14 października 2016 r. nr DSW.WKP/6.492.3.148.2016.TW wyznaczył na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.

 

2016-04-10

Zarząd WSK „PZL-Świdnik” S.A. uchwałą Zarządu nr 12/IX/2016 zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
WSK „PZL-Świdnik” S.A. IRiESD obowiązuje od dnia 17 marca 2016 r.


2016-02-26

Raport z konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej WSK „PZL-Świdnik” S.A. (otwórz)


2015-12-15

Komunikat „PZL-Świdnik” S.A. dotyczący konsultacji związanych z projektem IRiESD

 

2014-11-20

Zarząd WSK „PZL-Świdnik” S.A. uchwałą Zarządu nr 20/IX/2014 zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
WSK „PZL-Świdnik” S.A. IRiESD obowiązuje od dnia 18 listopada 2014 r.

 

2014-07-01

Raport z konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej WSK "PZL-Świdnik" S.A. (otwórz)

 

2014-06-16

Komunikat „PZL-Świdnik” S.A. dotyczący konsultacji związanych z projektem IRiESD