AKTUALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNA

KOMUNIKATY

KONTAKT

ZMIANA SPRZEDAWCY

TARYFA OSD

IRiESD

DO POBRANIA

PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE

WSKAŹNIKI SAIDI,
SAIFI, MAIFI

INFORMACJE
O WYŁĄCZENIACH

PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ
POWYŻEJ 1 kV

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY

REJESTR MAGAZYNÓW

 

 

 

DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJDystrybucja energii elektrycznej polega na transporcie energii elektrycznej za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych.

Działalność ta jest realizowana przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

Podstawowe zadania OSD, nałożone przepisami Prawa Energetycznego to:

·       prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,

·       prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,

·       planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,

·       współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie Energetycznym,

·       dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,

·       bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi,

·       dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem Energetycznym informacji,

·       umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez wypełnienie warunków określonych w Prawie Energetycznym,

·       utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Decyzją z dnia 9 stycznia 2014 r. znak DRE-4711-6(9)/2013/2014/770/ZJ Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył WSK „PZL-Świdnik” S.A. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na obszarze zajmowanym przez WSK „PZL-Świdnik” S.A. oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.