AKTUALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNA

KOMUNIKATY

KONTAKT

ZMIANA SPRZEDAWCY

TARYFA OSD

IRiESD

DO POBRANIA

PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE

WSKAŹNIKI SAIDI,
SAIFI, MAIFI

INFORMACJE
O WYŁĄCZENIACH

PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ
POWYŻEJ 1 kV

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY

REJESTR MAGAZYNÓW

 

 

 

IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej:

 

Teksty jednolite poszczególnych części obowiązujące od 8 marca 2024r.:


- Część ogólna (otwórz/pobierz)

- Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowanie rozwoju sieci    (otwórz/pobierz)

- Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (otwórz/pobierz)

 

Obowiązujące karty aktualizacji:

·         KA/KB/1/2024 (otwórz/pobierz) – obowiązuje od dnia 08.03.2024 r. (dotyczy części „Warunki korzystania…” oraz „Bilansowanie systemu…”)

·         KA/O/1/2021 (otwórz/pobierz) – obowiązuje od dnia 11.03.2022 r. (dotyczy części „Część ogólna”)

·         KA/K/1/2021 (otwórz/pobierz) – obowiązuje od dnia 11.03.2022 r. (dotyczy części „Warunki korzystania…”)

·         KA/B/1/2021 (otwórz/pobierz) – obowiązuje od dnia 11.03.2022 r. (dotyczy części „Bilansowanie systemu…”)

·         KA/K/1/2019 (otwórz/pobierz) – obowiązuje od dnia 10.04.2022 r. (dotyczy części „Warunki korzystania…”)

·         KA/B/1/2019 (otwórz/pobierz) – obowiązuje od dnia 10.04.2019 r. (dotyczy części „Bilansowanie systemu…”)