AKTUALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNA

KOMUNIKATY

KONTAKT

ZMIANA SPRZEDAWCY

TARYFA OSD

IRiESD

DO POBRANIA

PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE

WSKAŹNIKI SAIDI,
SAIFI, MAIFI

INFORMACJE
O WYŁĄCZENIACH

PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ
POWYŻEJ 1 kV

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY

REJESTR MAGAZYNÓW

 

 

 

KONTAKTKomórki odpowiedzialne za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej

 

Zgłaszanie awarii w sieci dystrybucyjnej – całodobowo

 

Służby dyspozytorskie Głównej Stacji Zasilającej:

tel. 81 722 52 52

tel. 735 984 366

 

Uzgodnienia dotyczące wszystkich spraw związanych z ruchem sieci dystrybucyjnej określonych w IRiESD

Adres do korespondencji:

 

WSK „PZL-Świdnik” S.A.

Serwis Sieci Elektroenergetycznych

Al. Lotników Polskich 1

21-045 Świdnik

 

Kontakt:

 

 

Tomasz Skiba

Specjalista ds. OSD
tel.      81 722 52 45

e-mail: tomasz.skiba@leonardo.com

 

 

Wojciech Kozieł

Młodszy Specjalista ds. OSD 

tel.     81 722 63 15

kom.  885 441 714

e-mail: wojciech.koziel@leonardo.com

 

Komórki odpowiedzialne za rozliczenia

 

Informacje dotyczące umowy, taryfy oraz zasad rozliczeń za usługi dystrybucji:

 

Ryszard Sidor

tel.     81 722 62 60
e-mail: ryszard.sidor@leonardo.com

 

 

Aleksandra Biszkont

Specjalista ds. Rozliczeń OSDn i Planowania

kom.  723 440 588
e-mail: aleksandra.biszkont@leonardo.com

 

Informacje dotyczące układów pomiarowych: 

 

Tomasz Skiba

Specjalista ds. OSD

tel.     81 722 52 45
e-mail: tomasz.skiba@leonardo.com 

 

Składanie reklamacji

 

Reklamacje powinny być przesyłane do WSK „PZL-Świdnik” S.A. listem poleconym na adres:

 

WSK „PZL-Świdnik” S.A.

Al. Lotników Polskich 1

21-045 Świdnik

 

Procedura postępowania i rozstrzygania reklamacji została opisana w rozdziale III.3.2 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, 
część – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.