AKTUALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNA

KOMUNIKATY

KONTAKT

ZMIANA SPRZEDAWCY

TARYFA OSD

IRiESD

DO POBRANIA

PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE

WSKAŹNIKI SAIDI,
SAIFI, MAIFI

INFORMACJE
O WYŁĄCZENIACH

PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ
POWYŻEJ 1 kV

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY

REJESTR MAGAZYNÓW

 

 

 

INFORMACJE O WYŁĄCZENIACH

 

Informacje o ograniczeniach i planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej.

 

Przerwy w dostawach energii elektrycznej:

 

Wyłączenie od

(data, godzina)

Wyłączenie do

(data, godzina)

Miejsce, odbiorca

Uwagi