AKTUALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNA

KOMUNIKATY

KONTAKT

ZMIANA SPRZEDAWCY

TARYFA OSD

IRiESD

DO POBRANIA

PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE

WSKAŹNIKI SAIDI,
SAIFI, MAIFI

INFORMACJE
O WYŁĄCZENIACH

PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ
POWYŻEJ 1 kV

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY

REJESTR MAGAZYNÓW

 

 

 

ZMIANA SPRZEDAWCY

 

·       Procedura zmiany sprzedawcy

·       Zgłoszenie zmiany sprzedawcy (pobierz)

·       Załącznik do zgłoszenia zmiany sprzedawcy (pobierz)

·       Wykaz sprzedawców, którzy mają zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) z WSK „PZL-Świdnik” S.A.

·       Wykaz sprzedawców rezerwowych dla Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej „PZL-Świdnik” S.A.

·       Sprzedawca z urzędu na terenie OSD „PZL-Świdnik” S.A.

·       Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, którzy mają zawartą umowę dystrybucyjną z WSK „PZL-Świdnik” S.A.

·       Generalna Umowa Dystrybucji – wzór (pobierz)

-         Załącznik nr 1 (pobierz)

-         Załącznik nr 1 angielski (pobierz)

-         Załącznik nr 2 (pobierz)

-         Załącznik nr 2 angielski (pobierz)

-         Załącznik nr 3 (pobierz)

-         Załącznik nr 3 angielski (pobierz)

-         Załącznik nr 4 (pobierz)

-         Załącznik nr 4 angielski (pobierz)

-         Załącznik nr 5 (pobierz)

-         Załącznik nr 5 angielski (pobierz)

-         Załącznik nr 6 (pobierz)

-         Załącznik nr 6 angielski (pobierz)

-         Załącznik nr 7 (pobierz)

-         Załącznik nr 7 angielski (pobierz)

-         Załącznik nr 8 (pobierz)

-         Załącznik nr 8 angielski (pobierz)

-         Załącznik nr 9 (pobierz)

-         Załącznik nr 9 angielski (pobierz)

-         Załącznik nr 10 (pobierz)