AKTUALNOŚCI

PREZENTACJA OSD

KOMUNIKATY

ZMIANA SPRZEDAWCY

TARYFA OSD

IRiESD

DO POBRANIA

WSKAŹNIKI SAIDI,
SAIFI, MAIFI

INFORMACJE
O WYŁĄCZENIACH

PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ POWYŻEJ 1 kV

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY


PREZENTACJA OSD

 

OSD – Komórki odpowiedzialne za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej

 

Zgłaszanie awarii w sieci dystrybucyjnej – całodobowo

 

Służby dyspozytorskie Głównej Stacji Zasilającej:

tel. 81 722 52 52

tel. 735 984 366

 

Uzgodnienia dotyczące wszystkich spraw związanych z ruchem sieci dystrybucyjnej określonych w IRiESD

Adres do korespondencji:

 

WSK „PZL-Świdnik” S.A.

Serwis Sieci Elektroenergetycznych

Al. Lotników Polskich 1

21-045 Świdnik

 

Kontakt:

 

Kierownik Zespołu Eksploatacji Sieci Elektroenergetycznych

 

Marek Błachnia

tel.      81 722 63 15

kom.    516 126 281

e-mail: marek.blachnia@leonardocompany.com