AKTUALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNA

KOMUNIKATY

KONTAKT

ZMIANA SPRZEDAWCY

TARYFA OSD

IRiESD

DO POBRANIA

PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE

WSKAŹNIKI SAIDI,
SAIFI, MAIFI

INFORMACJE
O WYŁĄCZENIACH

PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ POWYŻEJ 1 kV

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY

REJESTR MAGAZYNÓW

 

DO POBRANIA

 

 

Informacja Prezesa URE w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym
    informację można znaleźć i pobrać TUTAJ
    
Cena obowiązuje od kolejnego miesiąca następującego po dacie ogłoszenia.

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

ü  wniosek WP-1

§  wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (pobierz)

§  załącznik Z-WP-1 – bilans mocy dla budynków wielolokalowych (pobierz)

§  instrukcja wypełniania wniosku WP-1 (pobierz)

ü  wniosek WP-2

§  wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia (pobierz)

ü  wniosek WP-3

§  wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców (pobierz)

ü  załączniki A, B, C

§  załącznik A – Specyfikacja techniczna turbiny wiatrowej (pobierz)
§  załącznik B – Specyfikacja techniczna turbiny i generatora (pobierz)
§  załącznik C – Specyfikacja techniczna źródeł fotowoltaicznych (pobierz)

Zatwierdzone wymogi ogólnego stosowania w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci – NC RfG

§  wymogi ogólnego stosowania (pobierz)

MIRKOINSTALACJE

§  Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji / Zgłoszenie mikroinstalacji / Dokument Instalacji (pobierz)

§  Oświadczenie instalatora mikroinstalacji (pobierz)

§  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (pobierz)

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale „Przyłączanie jednostek wytwórczych – procedury wymagane kodeksem sieci NC RfG” znajdującym się w menu PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE lub kliknij tutaj

 

Wniosek o zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej z mikroinstalacji – podmiot inny niż PROSUMENT

§  wniosek o zawarcie umowy na sprzedaż en. elektr. z mikroinstalacji (pobierz)

 

Wniosek Prosumenta o rozliczanie przez „PZL-Świdnik” S.A. usługi kompleksowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

§  wniosek Prosumenta o rozliczanie usługi kompleksowej (pobierz)

 

Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej do przyłączenia

§  zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej do przyłączenia (pobierz)

§  załącznik do zgłoszenia gotowości instalacji odbiorczej do przyłączenia (pobierz)

 

Kryteria oceny możliwości przyłączenia dla mikroinstalacji, małych instalacji oraz jednostek wytwórczych

§  kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji (sieć nN) (pobierz)

§  kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych (sieć SN) (pobierz)

 

UMOWY

§  Umowa kompleksowa (pobierz)

-         Załącznik nr 1 do Umowy Kompleksowej (pobierz)

-         Załącznik nr 2 do Umowy Kompleksowej (pobierz)

§  Umowa sprzedaży energii elektrycznej (pobierz)

§  Umowa dystrybucyjna (pobierz)

§  Umowa sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnym źródle energii - mikroinstalacji (pobierz)

 

Ochrona obiektu przed ograniczeniami w poborze energii elektrycznej

§  Wniosek o objęcie ochroną obiektu przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektr. (pobierz)