AKTUALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNA

KOMUNIKATY

KONTAKT

ZMIANA SPRZEDAWCY

TARYFA OSD

IRiESD

DO POBRANIA

PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE

WSKAŹNIKI SAIDI,
SAIFI, MAIFI

INFORMACJE
O WYŁĄCZENIACH

PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ POWYŻEJ 1 kV

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY

REJESTR MAGAZYNÓW


REJESTR MAGAZYNÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

 

Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej.

 

Obowiązki operatora systemu elektroenergetycznego:

·       prowadzenie w postaci elektronicznej rejestru magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci,

·       aktualizowanie danych w rejestrze magazynów energii elektrycznej.

 

 Obowiązki posiadacza magazynu energii elektrycznej:

·       przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii elektrycznej do eksploatacji
w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,

·       powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

 

Aby poinformować nas o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych skorzystaj z poniższego wzoru:

         wzór informacji – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 r. w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej

 

Informacje przygotowane na podstawie „wzoru informacji” prosimy przesłać na adres:

 

WSK „PZL-Świdnik” S.A.

Al. Lotników Polskich 1

21-045 Świdnik

 

Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii elektrycznej przyłączonych do sieci „PZL-Świdnik” S.A. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW:

         Rejestr magazynów energii elektrycznej