AKTUALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNA

KOMUNIKATY

KONTAKT

ZMIANA SPRZEDAWCY

TARYFA OSD

IRiESD

DO POBRANIA

PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE

WSKAŹNIKI SAIDI,
SAIFI, MAIFI

INFORMACJE
O WYŁĄCZENIACH

PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ POWYŻEJ 1 kV

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY

REJESTR MAGAZYNÓW


PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE

 

 

A.   Przyłączanie jednostek wytwórczych – procedury wymagane kodeksem sieci NC RfG

1.    Informacje ogólne

2.    Pozwolenie na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C

3.    Pozwolenie na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D

4.    Modernizacja jednostek wytwórczych

5.    Testowanie jednostek wytwórczych

6.    Certyfikacja jednostek wytwórczych

 

B.   Przyłączanie odbioru – procedury wymagane kodeksem sieci NC DC

1.    Informacje ogólne

2.    Pozwolenie na użytkowanie

3.    Modernizacja systemów

4.    Testowanie i certyfikacja systemów

 

C.    Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego – procedury wymagane kodeksem NC HVDC

     1.    Informacje ogólne