AKTUALNOŚCI

DZIAŁALNOŚĆ DYSTRYBUCYJNA

KOMUNIKATY

KONTAKT

ZMIANA SPRZEDAWCY

TARYFA OSD

IRiESD

DO POBRANIA

PRZYŁĄCZENIA – KODEKSY SIECIOWE

WSKAŹNIKI SAIDI,
SAIFI, MAIFI

INFORMACJE
O WYŁĄCZENIACH

PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ POWYŻEJ 1 kV

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY

REJESTR MAGAZYNÓW


INFORMACJE O PRZYŁĄCZANIU ŹRÓDEŁ POWYŻEJ 1 kV

 

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na terenie „PZL-Świdnik” S.A.

 

Stan na dzień 30.06.2024 r.

 

 

Informujemy o braku podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa „PZL-Świdnik” S.A. o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. 

 

 

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej
„PZL-Świdnik” S.A. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.

 

zaktualizowana za II kwartał 2024 r.

 

Niniejsza informacja stanowi wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z art. 7 ust. 8l Ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), która zobowiązuje przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej do sporządzenia informacji dotyczącej: wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym.

Zgodnie z powyższym artykułem Ustawy Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał, a łączna moc przyłączeniowa jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci „PZL-Świdnik” S.A.

Z uwagi na brak możliwości dokładnego odwzorowania wpływu generacji przyłączonej lub planowanej do przyłączenia, a w szczególności generacji niestabilnej i spoza obszaru Spółki, wyznaczone wartości dostępnych mocy przyłączeniowych należy traktować jako szacunkowe.

Sieć dystrybucyjna 110kV „PZL-Świdnik” S.A. to rozdzielnia w układzie H5 zasilana dwoma rezerwującymi się liniami 110kV, będącymi elementem sieci 110kV PGE Dystrybucja S.A.

W związku z tym, cała sieć 110kV „PZL-Świdnik” S.A. jest elementem sieci 110kV PGE Dystrybucja S.A.

 

Dostępne moce przyłączeniowe źródeł wytwórczych [MW]

 

Nazwa grupy

ROK

2024

2025

2026

2027

2028

2029

„PZL-Świdnik” S.A.

0

0

0

0

0

0